Edu - TractusTowarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii Polsk Oplysnings Forbund i Danmark

 

"Strójcie mi, strójcie narodowÄ… scenÄ™        

                                             niechajże ujrzÄ™, jak dusza wam pÅ‚onie..."

                                                         S. WyspiaÅ„ski: "I ciÄ…gle widzÄ™ ich twarze..."

 ................................................................................................................................................ 

Historia Teatru Trzech Pokoleń

  • 2004 r. - debiut teatru

Teatr Trzech PokoleÅ„  powstaÅ‚ w Kopenhadze w 2004 roku. Jego misjÄ… staÅ‚o siÄ™ Å‚Ä…czenie kolejnych pokoleÅ„ polonijnych poprzez kreatywne uczestnictwo w polskiej kulturze. ZespóÅ‚ teatru skupia pokolenie rodziców,  mÅ‚odzież i dzieci. Logo teatru opracowaÅ‚ uczeÅ„ SzkoÅ‚y Przedmiotów Ojczystych, Jakub Sobocki.

Teatr zadebiutowaÅ‚ koncertem "Sakrostrofy", przygotowanym z okazji Åšwiatowego Dnia Polonii wspólnie z PolskÄ… Misja KatolickÄ…. Program konceru wypeÅ‚niÅ‚a polska poezja religijna, muzyka Szopena oraz muzyka chóralna wykonywana przez chór koÅ›cioÅ‚a Åšw. Anny w Kopenhadze pod batutÄ… s. Tarsylii.

        maj 2005 r. - premiera spektaklu "Epitafium dla Jacka"

  • Koncert poÅ›wiÄ™cony twórczoÅ›ci Jacka Kaczmarskiego w pierwszÄ… rocznicÄ™ Jego Å›mierci. Premiera w koÅ›ciele Å›w. MikoÅ‚aja w Hvidovre.

 listopad 2005 r. - koncert w Bavnehøjskole

  •  Z okazji 25-lecia SolidarnoÅ›ci na zaproszenie Agory zespóÅ‚ teatru powtórzyÅ‚ spektakl "Epitafium dla Jacka"

   11 grudzieÅ„ 2005r. premiera spektaklu "Wigilia u Ojca".

  •      Koncert poÅ›wiÄ™cony poezji Karola WojtyÅ‚y i innych polskich poetów w ornamentyce wigilijnej odbyÅ‚ siÄ™ w sali teatralnej koÅ›cioÅ‚a Åšw. Anny    

    25 stycznia 2006 r. - powtórzenie  wigilijnego koncertu w koÅ›ciele Åšw. MikoÅ‚aja .

 30 kwietnia 2006r. - premiera koncertu poÅ›wiÄ™conego poezji C.K. Norwida oraz muzyce F. Chopina i innych polskich kompozytorów, pt. "My, Kawalery BÅ‚Ä™dne", przygotowanego z okazji 2 Maja - Dnia Polonii i Polaków za granicÄ….

  • Koncert odbyÅ‚ siÄ™ w koÅ›ciele Åšw. Anny w Kopenhadze. Po koncercie aktorzy zostali zaproszeni na uroczystość z okazji Dnia Polonii do Ambasady RP w Danii. 

 Fragmenty spektakli można obejrzeć w polskiej telewizji internetowej w Danii. Spektakl zostaÅ‚ nagrodzony I nagrodÄ… na II Multimedialnym Festiwalu w CzÄ™stochowie w 2007r.

www.polowizja.dk

"POKOLENIA"

"Pokolenia płyną przed siebie gdzieś w dal,

Te odchodzÄ…, tamte przychodzÄ… na bal.

W teatrze, na scenie

Niech trwa przedstawienie,

by

każdy z was odnalazÅ‚ swe zagubione sny,  

Echo niesie po Å›wiecie znów zÅ‚oty róg

Odszukamy wspólnotÄ™ naszych dróg

Na szlakach historii

W porażkach i w glorii

by

każdy z was odnalazÅ‚ swe zagubione sny,  

W światłach rampy inaczej płynie czas

Smuga dziejów niech Å‚Ä…czy, nie dzieli nas

W teatrze, na scenie

Niech trwa przedstawienie,

by

każdy z was odnalazÅ‚ swe zagubione sny" 

M.M.M

 29 kwietnia 2007 r. odbyÅ‚a siÄ™ premiera spektaklu "Wiankowe Misterium". Scenariusz zostaÅ‚ oparty na fr. "Pana Tadeusza", muzyce Fr. Chopina,  "Balladach i Romansach" A. Mickiewicza z muzykÄ… Marii MaÅ‚aÅ›nickiej Miedzianogóry.

  • Koncert odbyÅ‚ siÄ™ w sali teatralnej KoÅ›cioÅ‚a Åšw. Anny w Kopenhadze dla uczczenia Åšwiatowego Dnia Polonii i Polaków za GranicÄ….