Edu - TractusTowarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii Polsk Oplysnings Forbund i Danmark

 

 

 

 

Jacek Kaczmarski

Śpiewak naszych sumień, legendarny już bard trudnego okresu odzyskiwania przez Polskę niezależności, kultowy poeta, pisarz, kompozytor.


Urodzony w 1957 roku w Warszawie, od 1981 roku przebywaÅ‚ z różnÄ… czÄ™stotliwoÅ›ciÄ… poza granicami Polski. DebiutowaÅ‚ na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1977 roku. W okresie 1984 - 1994 byÅ‚ redaktorem RozgÅ‚oÅ›ni Polskiej Radia Wolna Europa. W Monachium nagraÅ‚ „Kosmopolaka”, „Dzieci Hioba” i „GÅ‚upiego Jasia”. StworzyÅ‚ wraz ze Zbigniewem ŁapiÅ„skim i PrzemysÅ‚awem Gintrowskim programy poetycko - muzyczne: „Mury”, „Raj”, „Muzeum”, „Wojna postu z karnawaÅ‚em” i in.


Po dÅ‚ugiej walce z rakiem, w której Polacy w kraju i zagranicÄ… wspierali Go zbiórkami pieniÄ™dzy,(akcjÄ™ koordynowaÅ‚ I Program Polskiego Radia) zmarÅ‚ w dniu 10 kwietnia 2004 w GdaÅ„sku. Na kilka godzin przed Å›mierciÄ… przyjÄ…Å‚ chrzest. Jego prochy zostaÅ‚y zÅ‚ożone w Alei ZasÅ‚użonych na warszawskich PowÄ…zkach.

Polacy zamieszkali w Danii pamiÄ™tajÄ… koncerty Jacka organizowane w Kopenhadze przez Komitet „Støt Solidarność” w listopadzie 1982 roku w Helligåndskirken, we wrzeÅ›niu 1983 w Medborgehus w Valby i ostatni w styczniu 1986 roku w Medborgehus przy Aflefeldtsgade.


W programie koncertu EPITAFIUM DLA JACKA wykorzystano fragmenty nastÄ™pujÄ…cych utworów Jacka Kaczmarskiego:

„Mury”
„Epitafium dla WÅ‚odzimierza Wysockiego”
„WÄ™drówka z cieniem”
„Encore, jeszcze raz” wedÅ‚ug obrazu P. Fiedotowa
„Nasza Klasa”
„Pompeja”
„Kassandra”
„Zatruta studnia wedÅ‚ug obrazu J. Malczewskiego”
„ŹródÅ‚o”
„Ostatnia mruczanka albo spleen Kubusia Puchatka”
„Modlitwa o wschodzie sÅ‚oÅ„ca”Scenariusz: Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra

Reżyseria: Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra

Akompaniament: Marta Kostka Berqvist, Piotr Kostka

Scenografia: Urszula Åšmigielska

Opracowanie plastyczne programu: Monika Jørgensen

Wykonawcy
Chór:

Elżbieta Jolanta Dobosz,
Monika Jørgensen,
Marta Berqvist Kostka,
Piotr Kostka,
Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra,
Roman Åšmigielski,
Krystyna Teofelius.


Poeta - Roman Åšmigielski

Åšpiewacy - Marta Kostka Bergqvist, Piotr Kostka

Recytator Pierwszy - Elżbieta Jolanta Dobosz

Recytator Drugi - Monika Jørgensen

Recytator Trzeci - Krystyna Teofelius

Chłopiec - Karol Dul

Cenzor - głos z sali