Edu - TractusTowarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii Polsk Oplysnings Forbund i Danmark

Autorka afisza: 13-letnia Joanna Nowakowski

wspóÅ‚pracujÄ…ca z Teatrem Trzech PokoleÅ„

2 Maja - Dniem Polonii

 

 

Scenariusz i reżyseria -Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra

Konsultanci muzyczni - Maciej Szeler i Wiesław Bogdanowicz

Scenografia - Urszula Śmigielska i Marian Kołpak

Opracowanie plastyczne programu teatralnego - Marian Kołpak

Afisz teatralny - Joanna Nowakowski

Kierownictwo techniczne - Marian Kołpak

 

NajmÅ‚odsza generacja Teatru Trzech PokoleÅ„ 

 

Wiersz C. K. Norwida: "Moja Piosnka II" recytujÄ… od lewej:

Emma i Annika Hubiszówny, Karol Dul, Victoria Sobocki, Sebastian Czajkowski.

"Do kraju tego, gdzie kruszynÄ™ chleba

PodnoszÄ… z ziemi przez uszanowanie dla darów  nieba...

Tęskno mi, Panie..."

Wszystkie trzy generacje Teatru Trzech Pokoleń

                           na tle piÄ™knej dekoracji autorstwa Urszuli Åšmigielskiej i Mariana KoÅ‚paka;

w centrum Roman Åšmigielski, na prawo Elżbieta J. Dobosz, Ewa A. Klos, Beata Dul, Marcin KoÅ‚pak, Sara Bogdanowicz,  Monika Jørgensen, najmÅ‚odsi aktorzy oraz reżyser spektaklu -Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra. 

   "By woÅ„ podobna jutrzejszemu ranu,

Z kwiaty białymi na białe klawisze...

                              Otworzonego padÅ‚a fortepianu..." (C. Norwid: "Jak...")

 18 - letnia Anna Claudia Szeler gra utwory Fryderyka Chopina

 

  Rene Kowalczyk i Anna Claudia Szeler

w kompozycji C. Niemena "Bema pamięci żałobny rapsod"

                

            Marcin KoÅ‚pak                                                        Elżbieta Jolanta Dobosz

            w "Fortepianie Szopena"                                                                 "Bema pamiÄ™ci żaÅ‚obny rapsod"

 

 Fragmenty werdyktu jury:

"POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY „POLSKIE OJCZYZNY 2007

Jury II Polonijnego Festiwalu Multimedialnego „Polskie Ojczyzny 2007” w skÅ‚adzie:

przewodniczÄ…cy
red. Janina Jankowska - dziennikarz radiowy
i reż. Paweł Woldan - reżyser filmowy
wiceprzewodniczÄ…cy: o. prof. AP dr hab. BolesÅ‚aw Eustachy Rakoczy, ZP  rektor Akademii Polonijnej
w Częstochowie, sekretarz generalny Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii,
sekretarz:  red. inż. Zygmunt Gutowski - dziennikarz, realizator filmowy, Fundacja Polska-Europa-Polonia ;
członkowie:
 mgr inż. Krystyna Rudowska kierownik Akademickiej Telewizji Naukowej, producent telewizyjny
red. Lidia Duda
dziennikarz, dokumentalistka Telewizji Katowice
dr Agnieszka Kulik - Jęsiek
 Akademia Polonijna w CzÄ™stochowie, dr Katarzyna WÄ™cel Akademia Polonijna w CzÄ™stochowie,
dr Magdalena Pluskota  Akademia Polonijna w CzÄ™stochowie sekretarz Åšwiatowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii -
po obejrzeniu ponad 150 filmów, programów radiowych , programów multimedialnych i stron internetowych
przyznało następujące nagrody: (...)

Film fabularny, widowisko

I Nagroda
Maria MaÅ‚aÅ›nicka-Miedzianogóra
z Danii za film ..My kawalery błędne.. (nr36)
II Nagroda
WÅ‚odzimierz Banach
Polska za film Polski Chór Pokoju na BiaÅ‚orusi (nr06)

III Nagroda
Ks. Marian Szablewski i Teatr Ottoway
Australia) za rejestracjÄ™ inscenizacji
 dramatu Jerzego Zawieyskiego - Socrates (nr13)
"

Wszystkim członkom Teatru Trzech Pokoleń oraz Polowizji,

którzy swoimi talentami i pracÄ… przyczynili siÄ™ do sukcesu widowiska,  skÅ‚adam tÄ… drogÄ… serdeczne podziÄ™kowania.

Marysia MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra