Edu - TractusTowarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii Polsk Oplysnings Forbund i DanmarkProgram teatralny spektaklu "Wigilia u Ojca" opartego na poezji Karola Wojtyły

i innych polskich poetów


"Wigilia u Ojca"

„Siano obrusem nakryte na stole
Białe opłatki
Ojca bÅ‚ogosÅ‚awione rÄ™ce...”

W. Orkan: "Na gody"


Kopenhaga 2005/2006

” W naszych obchodach ÅšwiÄ…t Bożego Narodzenia
szczególne miejsce zajmuje stóÅ‚, wokóÅ‚ którego gromadzi siÄ™ rodzina,
aby modlić się, łamać opłatkiem, składać sobie życzenia i spożywać
wieczerzÄ™ wigilijnÄ….

Pięknym zwyczajem pozostawia się przy stole jedno miejsce wolne dla kogoś, kto może przyjść z drogi,
dla nieznajomego.

Te proste gesty znaczÄ… bardzo wiele.
SymbolizujÄ… one dobroć ludzkiego serca, które w drugim czÅ‚owieku dostrzega
— zwÅ‚aszcza w czÅ‚owieku potrzebujÄ…cym —
obecność Chrystusa i wzywa, by wprowadzić brata i siostrę
w klimat rodzinnego ciepła, zgodnie ze staropolskim:

«Gość w dom — Bóg w dom».

StóÅ‚ wigilijny niejako tworzy i buduje ludzkÄ… wspólnotÄ™.

To znaczenie stołu jeszcze bardziej staje się czytelne,
gdy spoczywa na nim chleb,
z którego każdy może wziąć

i dzielić się z innymi.

MiÅ‚ość, przebaczenie, pokój z Bogiem i ludźmi znajdujÄ… w tym
wigilijnym geÅ›cie wspaniaÅ‚y wyraz.”


Jan Paweł II

(Spotkanie opłatkowe z Polakami w Watykanie 20 XII 1997 roku)"WIGILIA U OJCA"


Scenariusz: Elżbieta Jolanta Dobosz
Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra
Reżyseria: Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra
Akompaniament pianino: Anna Claudia Szeler
Akompaniament gitara: Marta Kostka Berqvist,
Piotr Kostka
Scenografia: Urszula Åšmigielska
Program teatralny: Jakub Sobocki
Afisz teatralny: Joanna Nowakowski

Wykonawcy
Chór:
Marta Kostka Berqvist, Dominika ĆwikÅ‚a, Elżbieta Jolanta Dobosz, Beata Dul, Karol Dul, Monika Jørgensen, Ewa Angela Klos, Marcin KoÅ‚pak, Piotr Kostka, Roman Åšmigielski, Krystyna Teofelius, Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra
Kolędnicy i pasterze:
Emma Hubisz, Anika Hubisz, Wiktoria Sobocki, Julia Pedersen, Sebastian Czajkowski, Maciek Dollerup
„Bracia, patrzcie jeno...” Anna Claudia Szeler pianino
Åšpiew a capella:
„Mizerna cicha stajenka” Dominika ĆwikÅ‚a,
Marta Kostka Berqvist
Pierwszy Ewangelista: Monika Jørgensen
Drugi Ewangelista: Elżbieta Jolanta Dobosz

Recytatorzy:
S. MiÅ‚oszewski: „Wilia” Karol Dul
J. SÅ‚owacki: „PoÅ›ród niesnasków...” Roman Åšmigielski
K. WojtyÅ‚a: „PragnÄ™ opisać koÅ›cióÅ‚...” Marcin KoÅ‚pak
K. WojtyÅ‚a: „Zdumienie nad jednorodzonym” Krystyna Teofelius
K. WojtyÅ‚a: „JeÅ›li miÅ‚ość” Marta Kostka Berqvist
K. WojtyÅ‚a: „Dzieci” Maria MaÅ‚aÅ›nicka Miedzianogóra
„Pastuszkowie mili” Emma Hubisz, Karol Dul
Wiktoria Sobocki
K. WojtyÅ‚a: „Magnificat” Elżbieta Jolanta Dobosz
Roman Åšmigielski
W. Melzacki: „WesoÅ‚ych ÅšwiÄ…t” zespóÅ‚

Teatr Trzech Pokoleń w spektaklu "Wigilia u Ojca" na deskach sali teatralnej kościoła Św. Anny w Kopenhadze.

Od lewej: Monika Jørgensen w roli Pierwszej Ewangelistki, Karol Dul, Krystyna Teofelius, Marcin Kopak, Gospodarz wieczoru wigilijnego - Roman Åšmigielski, Gospodyni - Beata Dul, goÅ›cie wigilijni: Ewa Angela Klos, Dominika ĆwikÅ‚a, rodzeÅ„stwo Kostków: Marta i Piotr i Druga Ewangelistka Elżbieta Jolanta Dobosz.


W koncercie "WIGILIA U OJCA" wykorzystano następujące utwory:
Kolędy i pastorałki
KolÄ™da: ”Bracia, patrzcie jeno...” - sÅ‚. F. KarpiÅ„ski, muz. T. Klonowski
KolÄ™da: ”MÄ™drcy Å›wiata” - sÅ‚. S. Bortkiewicz, muz. Z. Odelgiewicz
KolÄ™da: „ Gore gwiazda Jezusowi” - sÅ‚. anonim, muz. M. Mioduszewski
KolÄ™da: „Przybieżeli do Betlejem pasterze” - sÅ‚. anonim w.XVII
KolÄ™da: „Mizerna, cicha stajenka” sÅ‚. T. Lenartowicz, muz. J. K. Gall
KolÄ™da: „Pastuszkowie mili” - sÅ‚. anonim w. XVII/XVIII
KolÄ™da: „Hej maluÅ›ki” - sÅ‚. XVIII/XIX wieczne, kolejne zwrotki K. WojtyÅ‚a

Ewangelie:
Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia według św. Łukasza

Pieśń papieska „Barka” - sÅ‚.polskie ks. S. Szmidt, muz. C. Gabarein
Poezje Karola Wojtyły:
„PragnÄ™ opisać koÅ›cióÅ‚”
„Zdumienie nad jednorodzonym”
„Dzieci”
„JeÅ›li miÅ‚ość”
„Magnificat”
Wiersze innych poetów:
S. MiÅ‚oszewski: „Wilia”
J. SÅ‚owacki: „PoÅ›ród niesnasków Pan Bóg uderza...” fragmenty
W. Melzacki: „WesoÅ‚ych ÅšwiÄ…t”